Monday 26 March 2012

Deireadh na bliana :'( ... CCB / AGM an Deardaoin beag seo

  A chairde,  

Bhí bliain iontach againn, ach tá muid ag críochnú suas go luath :'( 

Beidh Cruinniú Cinn Bhliana againn an Deardaoin beag seo, 29ú Márta ag an 6i.n., Áras na Gaeilge

 Ma bhíonn tú ag iarraidh pairt a thógáil mar coiste don Cumann Drámaíochta, bígí linn ar an lá. 

***Tar éis an cruinniú, beidh muid ag dul go dtí Club Arus na nGael i Sráid Doiminic le haghaidh Oíche na Mac Léinn (an ceann deireanach don bhliain). Téigh linn a chairde!  

 Tá súil againn go thaitín an bhliain libh ar fad!  

Grá mór ón CumannD <3 xxxxx


(Dear friends x 
It has been a wonderful year, but alas, we are finishing up very soon :'( There will be an 
AGM this Thursday 29th of March at 6pm in Áras na Gaeilge
If you are in any way interesting in taking part in our committee for the coming year, please come along on the day. Afterwards, we are going to Club Árus na nGael for Cumann Craic's last Student NightOut. It's sure to be EPIC! :) 
We hope that you have enjoyed your year!

Tons of Love from CumannD <3 xxxxx)

Friday 2 March 2012

Dramaí agus Féile Drámaíochta na gColáistí 2012...

Dia daoibh a chairde an CumannD,

Hey to all our Irish Drama Society friends,

Níl ann anois ach cúpla lá eile go dtí Seachtain na Gaeilge! Yippee! Tá sceitimíní orainn ar fad anseo mar gheall ar na imeachtaí atá eagraithe ag an Cumann Craic i mbliana don ócáid iontach seo. 

Only a few more days until Gaeilge Week arrive! Yippee! (It’s actually a fortnight of events. Sssssssh!).  We are so excited, because of the many activities that have been organised by the Craic Society for this excellent event this year. 

Chomh maith leis sin, tá cúpla dráma le feiceail i nGaeilge an coicís seo: 

As well as that, we have put together a selection of plays for you to see through the medium of Irish this fortnight: 

  Féile Drámaíochta na gColáistí 
7:00i.n. Dé hAoine, 2ú Márta 2012, 
Téatar Áras na Gaeilge. 
Beidh Ollscoil na hÉireann, Gaillimh, agus Acadamh na hOllscolaíochta Gaeilge, An Cheathrú Rua, Co. na Gaillimhe, ag togail pairt ar an oíche. Cuireadh muid ár dráma “Soineann go Samhain” ar siúl. Beidh cóisir againn i gClub Árus na nGael ar deiridh an oíche. Bigí ann a chairde!

Irish College Drama Festival: 
7p.m. Friday 2th March 2012, Áras na Gaeilge Theatre. 
NUI Galway, and the Acadamh, Carraroe, Co. Galway, will be taking part on the night. The Irish Drama Society will perform our play “Calm until November”. Afterwards, there will be a party in Áras na nGael on Dominick Street. Be there our friends!

  “Finscéal Fibín  – Stair ghearr de Theanga na Gaeilge” 
1:00i.n. Dé Luain, 12ú Márta 2012, Amharclann Bhainc na hÉireann. 
Fad: 50 nóimead. 
“Déanann Fínscéal Fíbín cur sios greannmhar ar na rudaí a mhunlaigh ár dteanga dhúcais thar na mílaoiseanna.  Léirítear é i stíl leithleach Fíbín ag baint úsáid as púipéid, maisc agus cur i láthair idirghníomhach a dhéanann teanga na Gaeilge tharraingteach agus ghreannmhar.” - http://fibin.com/?page_id=184

“Finscéal Fibín – A Short History of the Irish Language”: 
1p.m. Monday, 12th March 2012, BOI Theatre. Length of play: 50 minutes. 
This play gives an amusing description of the things that defined our native language throughout millennia. It is illustrated in the Fibín signature style using such objects as puppets, masks, and an interactive presentation that makes the Irish language captivating and amusing.

  “Tromluí Phinocchio” 
8:00i.n. 9ú-13ú Márta 2012 
Amharclann Nun’s Island. 
Ticéidí: €12/€10/€8(grúpaí) 
Is féidir ticéidí a cheannaigh ó moonfishtheatre@gmail.com nó ar an doras . “Is scéal í Phinocchio faoi duine óg a bhfuil ceanndána agus fiosrúil faoin saol mhóir ...” – http://www.moonfishtheatre.org

“Pinocchio: A Nightmare” 
8pm, 9 th to 13 th March 2012, Nun’s Island Theatre. Tickets: €12/€10/ €8(groups) 
Tickets can be bought by emailing moonfishtheatre@gmail.com or at the door. “Pinocchio is the dark and sometimes disturbing story of a young boy's journey through a dangerous adult world.  Moonfish will bring the original Carlo Collodi book to life in a bi-lingual production.” – http://www.moonfishtheatre.org

  Airneán scéalaíochta, filíochta agus drámaíochta ar siúl Dé Céadaoin 14ú Márta idir 12-4i.n.

A night of Storytelling, Poetry and Plays - Wednesday 14th March, between 12 and 4pm.

 Slán go fóill / Bye for now, Grá mór,

An CumannD <3 xxx

Wednesday 25 January 2012

Éisteachtaí an Deardaoin beag seo don dráma 'Úll glas Oíche Shamhna'...

A chairde, Friends,

 Fáilte chuig gach duine, go h-airithe an baill nua a shínigh suas an seimeastar seo. Tá muid chomh sona go bhfuil sibh in éineacht linn! 

 Long overdue welcome to all our newest member, we are soooooo very happy to have you! 

Ar dtús, beidh OÉG ag cuir Féile Drámaíochta na gColáistí i láthair i mbliana. Sé an dáta atá socraithe againn ná an 2ú agus 3ú Márta, agus beidh an ócáid ar fad ag tarlú i Téatar Áras na Gaeilge. Tá súil againn go mbeidh go leor drámaí Gaeilge ar siúl ó coláistí éagsula ar fud na tíre ag an ócáid, agus neart spraoi chomh maith. 

First off, NUIG will be hosting this year's annual Féile Drámaíochta na gColáistí 2012 (College Drama Festival through the medium of Irish) this year. The date was announced as the 2 - 3rd March, and it will all be happening in Áras na Gaeilge Theatre. Like last year, we hope to have Irish plays from various colleges around Ireland at the event, and to have loads of fun too. 

Agus anois, go dtí an dráma... 
Beidh Éisteachtaí don dráma Úll glas Oíche Shamhna an Deardaoin beag seo, 26ú Eanair. ag an 6i.n. i Téatar Áras na Gaeilge! Bá bhreá linn dá mbeidh sibh linn agus an cló dráma a léamh, do chuid smaointe a thabhairt, pairt a ghlacadh chomh maith. Fáilte roimh chách agus do chairde!   

Which brings me to the next topic... 
We will be doing a Reading of the play Úll glas Oíche Shamhna (Green Apple Halloween) this THURSDAY 26th (Tomorrow) at 6pm in Áras na Gaeilge Theatre! We would sooooo love it if you would come and read through the script, see what you think, even ask for a part. That's what we are here for! :) The more the merrier, bring your friends!    

Feicfidh muid sibh ar an Deardaoin! See you on Thursday! 

Grá mór ón Cumann D   

Tuesday 10 January 2012

Fáilte ar ais go dtí Seimeastar a Dó...


Fáilte ar ais go dtí Seimeastar a Dó

Dia daoibh a chara, agus fáilte ar ais. Tá súil agam go bhfuil sibh ag socrú isteach arís, tar éis am maith a bheidh agaibh i rith laethanta saoire na Nollaig.
Hello and howdy to our friends, and welcome back. I hope that ye are settling back into the routine again, after having a good time during the Christmas holidays.

Ar dtús, tá cruinniú againn: / First of all, we have a meeting:

Beidh Séan Ó Morónaigh (Stiúrthóir an Chomhlachais Náisiúnta Drámaíochta) linn, ag labhairt faoi drámaí a chuir ar siúl. Caife Aras na Gaeilge,
Dé Ceadaoin AMARACH ag an 5i.n. Fáilte roimh gach duine! 

Séan Ó Morónaigh, Director of the National Drama Association, will be speaking with us about putting on a few plays.
Aras na Gaeilge cafe (at the back of the building).
Wednesday TOMORROW at 5p.m. Welcomes to everyone! 

Tá pleananna againn chun rudaí a dhéanamh libh an seimeastar seo. 
Beidh muid ag eagrú cúpla ceardlanna, turas a thabhairt chuig áiteanna eagsula, agus páirt a thógáil i cúpla Féile Drámaíochta, go h-airithe Féile Drámaíochta na gColáistí Tríú Leibhéil. Bíonn an féile seo air timpeall deireadh Feabhra / tús Márta.
We have plans to do activities with you this semester. 
We will be organising a few workshops, a few trips to various places, and to take part in a few Drama Festivals, in particular the Third Level College Drama Festival. Usually, this takes place around end of February / start of March.

Tá mé chun cuairt a thabhairt ag Céilí Cumann Craic ar chúl Teach Tábhairne an Choláiste. Mura bhfeicfidh muid sibh anocht, tá súil againn go mbeidh sibh ag an cruinniú amarach nó i gceann tamaill. 
Am about to join tonight's Cumann Craic Céilí at the back of the College Bar. If we don't see you tonight, we hope to see you tomorrow or in the coming weeks. 

**Aon ceisteanna nó smaointe / Any questions or ideas? Seol r.phost chugainn! Just email and ask! :) cumannd@socs.nuigalway.ie 

**  Suíomh Gréasáin / Websites: http://cumannd.blogspot.com/  http://www.facebook.com/cumanndoeg

Tabhair aire a chairde an Cumann D / Take care friends of the Cumann D <3 <3 <3

Tuesday 8 November 2011

An saol tar eis an tOireachtas... :) Karl Marx AMARACH, Eolas ar Ceardlann Scribhneoireachta...

Suíomh Gréasáin: http://cumannd.blogspot.com/

Dia daoibh a chairde an CumannD! Welcome friends of the CumannD! 

Ah leaids, tá mé tuirseach! Cé a bhí thíos i gCill Áirne le haghaidh an tOireachtas an deireadh seachtaine seo? Bhuel, bhí sé ar fheabhas ar fad… apparently ;) Bhí sé iontach sibh a fheiceail in éineacht linn ag úsáid an Ghaeilge chomh rialta agus chomh minic. Fiu rinne muid dearmaid go raibh aon Bearla againn ar deireadh! Go raibh mile maith agat do Órfhlaith Breathnach, Feidhlim Seoighe & Senan mac Aoidh, chomh maith le Aodhán Ó Deá agus Síne Nic An Ailí ó Chonradh na Gaeilge, chun an bus, loistin agus ticéad a chur ar fail. Go mbeirí muid beo an n-am seo arís i Leitir Ceannain le haghaidh Oireachtas 2012  
Guys, I am wrecked! Who was down in Killarney for the Oireachtas this weekend? Well, it was brilliant… apparently ;) It was great to see all of you with us speaking Irish so regularly and so often. We even forgot that we had any English by the end of the weekend! Thank you so very very very very much to our own Órfhlaith Breathnach, Feidhlim Seoighe & Senan mac Aoidh, as well as Aodhán Ó Deá and Síne Nic An Ailí from Conradh na Gaeilge, for sorting out the bus, accommodation and ticket. That we will be alive this time again in Letterkenny for Oireachtas 2012   

Tá cúpla fogra agam daoibh an tseachtain seo:

*De Ceadaoin (AMARACH) 9ú Samhain, ag an 7pm: Aindrias Ó Cathasaigh ag caint ar “Smaointe Karl Marx agus Éire an Lae Inniu” tríd Ghaeilge, ar siúl i Teatár Shiobhán Nic Cionnaith. “Is scribhneoir agus gníomhaí é Aindrias, is é údár “Karl Marx: Saothar a shaoil” é, agus tá leabhair ar Friedrich Engels, Séamus Ó Conghaile, agus Máirtín Ó Cadhain i measc na saothar eile leis. Scríobh sé an script do shraith TG4 “1916: Seachtar na Cásca”, chomh maith leis an iliomad aistí is altanna i bhfoilseacháin éagsúla. Pléifidh sé bunsmaointe Marx ina léacht, agus an léargas a chaitheann said ar chúrsaí na hÉireann faoi láthair.” Tá súil agam go dtoicfidh sibh ar fad go dtí an léacht seo, beidh sé an-suimiuil. 

I have a few announcements this week:

*Wednesday (TOMORROW) 9th November, at 7pm: Aindrias Ó Cathasaigh speaking of “The Ideas of Karl Marx and the Ireland of Today” through the medium of Irish, which will be at the Siobhan McKenna Theatre. “Aindrias is a writer, who is the author of “Karl Marx: Story of his Life”, and he has written books on the lives of Friedrich Engels, Séamus Ó Conghaile, and Máirtín Ó Cadhain as well. He wrote the script for the TG4 series “1916: The Easter Seven”, as well as many essays and articles in different publications. He will discuss Marx’s main ideas in his lecture, and the view that they give on current affairs in Ireland at the moment.” I hope that you will all join us for this lecture, it will be very interesting indeed.

*Mar is gnáth, beidh Oíche na Mac Léinn ag an Cumann Craic ar an Deardaoin 9pm i gClub Arus na nGael (na doirse mór gorm, gar do Monroes), 45 Sráid Dhominic. Tá a fhíos agam go bhfuil gach duine tuirseach ón deireadh seachtaine iontach a bhí againn i gCill Airne, ach má thagann sibh ar feadh leath uair ar a laghad chun scith a thogail ón staidear agus aistí, is maith é don slainte  
*As usual, there will be the Student’s Night Out with an Cumann Craic this Thursday 9pm in Club Arus nan Gael (the big blue doors, near Monroes), 45 Dominick Street. I know that everyone is very tired from the brilliant weekend that we had in Killarney, but if you can show up for even half an hour to relax a little from all the study and essays, it is good for the health 

* Beidh CEARDLANN  DO SCRÍBHNEOIRÍ GAEILGE á eagrú ag CLÓ IAR-CHONNACHT ar De hAoine an 11ú Samhain i gColáiste na hOllscoile, Gaillimh. Stiúrthóirí na Ceardlainne: Micheál Ó Conghaile agus Pádraig Ó Cíobháin. Tá sé á heagrú i gcomhar le Comhaltas na Mac Léinn, OÉ Gaillimh. Is féidir leat tuilleadh eolais a fháil:
Áine Ní Cholchúin nó Micheál Ó Conghaile,
Cló Iar-Chonnacht, Indreabhán, Conamara, Co. na Gaillimhe. Guthán: (091) 593307  Facs: (091) 593362  Ríomhphost: aine@cic.ie . 

*There will be a WORKSHOP FOR IRISH WRITERS organised by CLÓ IAR-CHONNACHT on Friday the 11 th of November i NUI, Galway. Directors of the Workshops: Micheál Ó Conghaile and Pádraig Ó Cíobháin. It is organised with the co-operation of the Students Union, NUI Galway. You can receive more information at:
Áine Ní Cholchúin or Micheál Ó Conghaile,
Cló Iar-Chonnacht, Indreabhán, Conamara, Co. na Gaillimhe. Phone No: (091) 593307Fax: (091) 593362.  Emailaine@cic.ie . 

Mura bhfuil tú claraithe mar baill don CumannD, is féidir leat dul chuig http://yourspace.nuigalway.ie agus gheobhaidh tú r.phost uainn aon uair a bheas muid ag caint faoi drámaí a chuir ar siúl, oíche amach ag an amharlann, agus araile. 

If you are not signed up as a member of the CumannD, you can go to this website: http://yourspace.nuigalway.ie and you will receive an email from us when we are talking about putting on a play, a night out at the theatre, etc. 

Woooooooooo, Gaeilge go deo!

Grá mór <3 Máire, an CumannD